Friday, 6 September 2013

Shibuya Nonbei Yokocho 渋谷のんべい横丁

Showa's tastes still exist in front of JR Shibuya Station.


No comments: